RAMADERS

Servim a ramaders

Les matèries emprades en els nostres processos de fabricació compleixen rigoroses normes de
qualitat. Garantim totalment la traçabilitat, dels nostres pinsos i prioritzem la compra de les matèries primeres a productors de proximitat sempre amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre el medi ambient, de la nostra activitat.

Els criteris de formulació de pinsos Sanky es basen en la digestibilitat efectiva de cada nutrient per minimitzar la conversió (kg pinso/kg carn), optimitzant el cost de producció dels productes (carn, llet, ous…) dels nostres clients.

Tots els processos de producció es duen a terme a les nostres instal·lacions de Gurb aplicant un rigorós sistema de gestió de qualitat fonamentat en el sistema APPCC i el Codi de Bones Pràctiques.

Fabriquem pinsos per a les següents espècies animals:

PORCÍ

Fabriquem pinsos compostos i concentrats:
• Cria i engreix porcs
• Verros
• Llavores
• Truges en totes les fases
• Garrins en totes les edats

VEURE PRODUCTES

VACUM

Fabriquem pinsos compostos, concentrats i barreges:
• Vedells en totes les fases 
• Vaques de muntanya 
• Vedells de muntanya
• Vaques de llet
• Recria de vedelles

VEURE PRODUCTES

CONÍ

Fabriquem pinsos compostos específics per a les diferents fases de cria i engreix:
• Conilles mares
• Conills mamons
• Conills engreix
VEURE PRODUCTES

OVI-CABRUM

Podem subminsitrar-vos pinsos i barreges específicament formulats per a xais, cabres o ovelles, ja siguin de carn o de llet.

VEURE PRODUCTES

EQUÍ

Fabriquem pinsos destinats a cavalls, en pellet o muesli i per animals de pastura (TACS). També disposem de barreges de cereals destinades a cavalls.

VEURE PRODUCTES

AVIRAM

Fabriquem pinsos per totes les espècies animals, adaptant-nos a les demandes dels nostres clients:
• Polls
• Gallines
• Estruços
• Ànecs

VEURE PRODUCTES

CEREALS I MINERALS

Comercialitzem tot tipus de matèries primeres destinades a l’alimentació animal: ordi, blat, blat de moro i soja. Tan a dojo com ensacades. Fabriquem farina de blat de moro, blat de moro trencat, farina d’ordI.

VEURE PRODUCTES