AGROBOTIGUES

Servim a agrobotigues

A Sanky produïm pinsos ensacats de qualitat per a l’autoconsum. Servim a magatzems i botigues especialitzades en alimentació animal per facilitar la distribució dels nostres productes.

Formulem els diferents pinsos tenint en compte les necessitats nutricionals de cada espècie animal i n’actualitzem constantment la formulació per garantir en tot moment el benestar i bon desenvolupament de l’animal ja sigui de companyia o destinat al consum (ous, carn, llet).

Garantim totalment la traçabilitat, dels nostres pinsos i prioritzem la compra de matèries primes a productors de proximitat sempre amb l’objectiu de minimitzar l’mpacte sobre el medi ambient, de la nostra activitat.

Fabriquem pinsos convencionals i ecològics seguint un estricte sistema de gestió de qualitat de les matèries primes i el procés de fabricació i que ens permet minimitzar l’impacte ambiental.

A Sanky disposem d’una àmplia gama de pinsos ensacats destinada a les següents espècies:

PORCÍ

Fabriquem pinsos compostos i concentrats:

• Cria i engreix porcs • Verros • Llavores • Truges en totes les fases • Garrins en totes les edats VEURE PRODUCTES

VACUM

Fabriquem pinsos compostos, concentrats i barreges:

• Vedells en totes les fases: • Vaques de muntanya • Vedells de muntanya • Vaques de llet • Recria de vedelles VEURE PRODUCTES

CONÍ

Fabriquem pinsos compostos específics per a les diferents fases de cria i engreix:

• Conilles mares • Conills mamons • Conills engreix VEURE PRODUCTES

OVI-CABRUM

Podem subminsitrar-vos pinsos i barreges específicament formulats per a xais, cabres o ovelles, ja siguin de carn o de llet.

VEURE PRODUCTES

EQUÍ

Fabriquem pinsos destinats a cavalls, en pellet o muesli i per animals de pastura (TACS). També disposem de barreges de cereals destinades a cavalls.

VEURE PRODUCTES

AVIRAM

Fabriquem pinsos per totes les espècies animals, adaptant-nos a les demandes dels nostres clients:

• Polls • Gallines • Estruços • Ànecs VEURE PRODUCTES

CEREALS I MINERALS

Comercialitzem tot tipus de matèries primeres destinades a l’alimentació animal: ordi, blat, blat de moro i soja. Tan a dojo com ensacades. Fabriquem farina de blat de moro, blat de moro trencat, farina d’ordI.

VEURE PRODUCTES

PETITS ANIMALS 

Fabriquem pinsos compostos i concentrats per a gossos i gats

MIXTURES

Tenim una àmplia gama de mixtures a disposició dels nostres clients

VEURE PRODUCTES